Praram 9 Hospital :: คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้ 


คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Question Questioner Date Reply
1.หูดสามีรัตน์15 March 20061
2.ตุ่มที่ปากช่องคลอดแตกทรายแก้วกล้า15 March 20061
3.โมโหแล้วทุบของY15 March 20061
4.หูกางหญิง15 March 20063
5.รอยแดงจากสิวอารี15 March 20062
6.เชื้อราอันตรายมากไหมค่ะกิ่ง15 March 20061
7.ประจำเดือนยุพดี โชติไสว15 March 20061
8.ปวดท้องช่วง1-2 อาทิตย์ทุกเดือนหลังมีประจำเดือนอร15 March 20061
9.เสริมจมูก ราคาเท่าไรครับศักดิ์รินทร์15 March 20061
10.แผลหลังจากคลอดบุตรน้าต๋อย15 March 20061
11.e antigen เป็นลบ แล้ว หยุดยาได้หรือยังนุ15 March 20062
12.อยากเป็นแม่ค่ะ...ทำอย่างไรดีYUKIKO14 March 20062
13.C15E) >>>>> เด็กหญิงอายุ 17 ปีในวันนี้มีรายได้ 70,000 บาทต่อเดือน ***และเคยมากถึง 94,000 บาท/เดือนวิเชียร14 March 20060
14.B15F) >>>>> เด็กหญิงอายุ 17 ปีในวันนี้มีรายได้ 70,000 บาทต่อเดือน ***และเคยมากถึง 94,000 บาท/เดือนวิเชียร14 March 20060
15.ประจำเดือนนา14 March 20061
16.รังไข่สา14 March 20061
17.การตรวจฮอร์โมนนุ่น14 March 20061
18.ยาprimalut proveraเร14 March 20060
19.ยาprimalut provereเร14 March 20061
20.เวียนศรีษะ อาเจียนมุก14 March 20061
21.ซีสที่รังไข่114 March 20060
22.ดึงผมตลอดเวลามุก14 March 20061
23.ซีสที่รังไข่114 March 20060
24.ประจำเดือนขาดกับการลดนำหนักกังวล14 March 20061
25.ซีสต์ที่รังไข่นา14 March 20061
26.รังไข่ไม่ทำงาน หยุดทำงานเร14 March 20061
27.ประจำเดือนขาด(เรียนโปรดช่วยตอบครบหัวข้อนะคะสงสัยมากเลยค่ะ)กังวล14 March 20062
28.แผลที่ขาหนีบmm14 March 20061
29.หัดเยอรมันMany14 March 20061
30.หน้าบวมค่ะจัน14 March 20062
31.เนื้องอกในมดลูกครีม14 March 20061
32.น้ำหนักตัวแอน14 March 20061
33.อยู่ๆก็มีอาการตามองไม่เห็นครึ่งตาค่ะเกตุ14 March 20061
34.น้ำคร่ำน้อยjoy14 March 20061
35.มีก้อนในท้องนิภา14 March 20061
36.B15E) >>>>> เด็กหญิงอายุ 17 ปีในวันนี้มีรายได้ 70,000 บาทต่อเดือน ***และเคยมากถึง 94,000 บาท/เดือนวิเชียร13 March 20060
37.A15F) >>>>> เด็กหญิงอายุ 17 ปีในวันนี้มีรายได้ 70,000 บาทต่อเดือน ***และเคยมากถึง 94,000 บาท/เดือนวิเชียร13 March 20060
38.ประวัติแท้งซ้ำซากเจนนี่13 March 20061
39.กินยาแก้ไอNong13 March 20061
40.ใช่โรคไขมันในเส้นเลือดหรือไม่กุลจิรา ตุลยสุวรรณ13 March 20061
41.ลำใส้มีอาการเกร็งค่อนข้างนาน ท้องอืด แต่ท้องไม่เสียไตรรัตน์13 March 20061
42.กระดูกไหปลาร้าหักวิมลมาส13 March 20061
43.กระดูกแขนผิดรูปสาว13 March 20061
44.การแปลผล triple testแม่น้องฝ้าย13 March 20061
45.ความดันสูงเคท13 March 20061
46.อันตรายไหมค่ะรี่13 March 20061
47.อยากต่อหมันอีกครั้งอยากมีลูก13 March 20060
48.สามีเคยทำหมัน อยากต่อหมันมากกลุ้มใจ13 March 20061
49.การใส่ฟันปลอมอ้อย13 March 20063
50.คุณยายอายุ 80 กระดูกสะโพกหักน้อย12 March 20061


Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  [297]  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415