Praram 9 Hospital :: คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้ 


คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Question Questioner Date Reply
1.การตรวจภายในอ้อย07 March 20062
2.ปวดไตทอแสง07 March 20061
3.เทคนิค blastocystรักชนก07 March 20060
4.ไม่แน่ใจหัวเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าCatty07 March 20061
5.615E) >>>>> เด็กหญิงอายุ 17 ปีในวันนี้มีรายได้ 70,000 บาทต่อเดือน ***และเคยมากถึง 94,000 บาท/เดือนวิเชียร07 March 20060
6.515F) >>>>> เด็กหญิงอายุ 17 ปีในวันนี้มีรายได้ 70,000 บาทต่อเดือน ***และเคยมากถึง 94,000 บาท/เดือนวิเชียร07 March 20060
7.ขนาดเด็กแอน07 March 20060
8.ค่า E2ดา07 March 20061
9.การเลือกเพศของทารกในครรภ์แม่มือใหม่07 March 20061
10.การเลือกเพศของทารกให้ครรภ์ต้องการเป็นแม่07 March 20060
11.ท้องยากหรือเปล่าค่ะสุพัตรา07 March 20061
12.หายใจไม่ออกair07 March 20061
13.ต้องการชื่อร.พ.ที่มีหมอรักษาโรคปอดเก่งในภาคอีสานวิ06 March 20062
14.ขอคำแนะนำในการฝากครรภ์ 2ลอยด์06 March 20061
15.อยากทราบว่าถ้าจะเตรียมตัวตั้งครรภ์อัศนีย์06 March 20061
16.หูอื้อสายไหม06 March 20062
17.สีชองเหงือกANGLE06 March 20060
18.ชาบริเวณหลังพี06 March 20060
19.มีอาการจุกแน่นอกทางซ้ายเด็กสมุย06 March 20061
20.515E) >>>>> เด็กหญิงอายุ 17 ปีในวันนี้มีรายได้ 70,000 บาทต่อเดือน ***และเคยมากถึง 94,000 บาท/เดือนวิเชียร06 March 20060
21.415F) >>>>> เด็กหญิงอายุ 17 ปีในวันนี้มีรายได้ 70,000 บาทต่อเดือน ***และเคยมากถึง 94,000 บาท/เดือนวิเชียร06 March 20060
22.มีก้อนแข็งที่รักแร้ข้างซ้ายNong06 March 20061
23.รังสีเอ็กเรย์มีผลต่อทารกอย่างไรa106 March 20061
24.ยาคุมกับรอบเดือนกุ๊ก06 March 20061
25.ตาแห้ง เหมือนมีตาขาวเข้ามาในตากิษณา05 March 20061
26.พฤติกรรมเด็กวัชราภรณ์05 March 20061
27.มีก้อนในรูจมูกครับrakchai04 March 20061
28.การช่วยตัวเอง โดยการใช้นิ้วเคล้นคลึงที่ปุ่มคลิตอริส มีผลกระทบต่อการมีบุตรยากหรือไม่ค่ะแดง04 March 20060
29.ประจำเดือนคุณรัตน์04 March 20061
30.ProveraB04 March 20062
31.การให้นมบุตร 4 เดือนกับ 6เดือนต่างกันอย่างไรpou04 March 20061
32.น้ำนมแม่pou04 March 20060
33.น้ำนมแม่pou04 March 20060
34.ทำไมห้ามหญิงตั้งครรภ์เอ็กซเรย์aoy03 March 20061
35.น้ำไหลจากเต้านมNine03 March 20061
36.ท่อนำไข่บวมเอมี่03 March 20061
37.โรคเริมป้องกัน03 March 20065
38.ขายาวไม่เท่ากันปุ๊03 March 20061
39.ท้องแข็งปิง03 March 20061
40.ประจำเดือนหลังคลอดป้อม03 March 20061
41.ถ่ายดำJO03 March 20061
42.ถ่ายดำJo03 March 20060
43.ถ่ายดำJo03 March 20060
44.ลูกไม่ยอมกินนมแม่น้องสตางค์03 March 20062
45.เลือดสีคล้ำน้ำริน03 March 20060
46.กระเพาะมีเชื้อ H.Piloryวรวลัญช์02 March 20061
47.วัคซีนก่อนการตั้งครรภ์ จำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะ?อธิ02 March 20061
48.ผิวหน้า รอบขอบตาคล้ำนัท02 March 20062
49.Request info on Health CheckViruch C.02 March 20060
50.Request advise on Helth CheckViruch02 March 20062


Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  [299]  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415