Praram 9 Hospital :: คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้ 

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Question Questioner Date Reply
1.อยากทำกิ๊ปจันทนา20 Oct 20040
2.อยากรู้เรื่องปวดท้องคนไข้โรงพยาบาล20 Oct 20041
3.ออกกำลังกายหลังคลอดกมล20 Oct 20041
4.ใช้ OPK ตรวจหาผล+การตั้งครรภ์โจ้20 Oct 20041
5.ไม่ทาน red meatกอล์ฟ20 Oct 20041
6.อาการเจ็บนิ้วS19 Oct 20041
7.เด็กนอนขวางดา19 Oct 20043
8.พาหะไวรัสตับอักเสบเกวลิน19 Oct 20043
9.เจ็บคออานนท์19 Oct 20042
10.ไม่อยากเป็นโรคd19 Oct 20041
11.ถามเรื่องตับครับแมน19 Oct 20043
12.อาหารเจM19 Oct 20041
13.มีเรื่องปรึกษาค่ะat18 Oct 20041
14.การบล๊อคหลัง ส่งผลอะไรต่อสุขภาพตอนอายุมากมั้ยค่ะเติ้ล18 Oct 20042
15.ท้องแข็งเป็นยังไงคะส้ม18 Oct 20041
16.ตั้งครรภ์ได้36สัปดาห์ มีอาการเหมือนปวดประจำเดือนเติ้ล18 Oct 20041
17.ยากันแท้งนาย17 Oct 20043
18.เคยแท้ง มีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่aa17 Oct 20041
19.ขาชาเอ17 Oct 20040
20.บุหรี่กับเด็กในครรภ์Pan17 Oct 20041
21.ตรวจเลือดเอ้16 Oct 20042
22.ผลตรวจการตั้งครรภ์เอ้16 Oct 20041
23.เป็นฝีต้องผ่าตัดลำไส้พี16 Oct 20041
24.รบกวนด้วยค่ะขวัญ16 Oct 20041
25.ค่าใช้จ่ายยาฉีดอินเตอร์ฯ รักษาตับอักเสบจากไวรัสบีชาย16 Oct 20041
26.ท้องเสียann16 Oct 20041
27.ท้องเสียann16 Oct 20040
28.รกเกาะต่ำแทน16 Oct 20040
29.รกเกาะต่ำนาย16 Oct 20043
30.ฮอร์โมน hcgพริม16 Oct 20040
31.จมูกเบี้ยว116 Oct 20041
32.มีเลือดซึม หลังจากหลั่งแล้วครับรบกวนหน่อยครับ16 Oct 20040
33.เลือดออกหลังจากหลั่งแล้วรบกวนหน่อยครับ16 Oct 20040
34.ถามต่อเรื่องกระดูกหน้าอกทะเล16 Oct 20041
35.กระดูกหน้าอกทะเล15 Oct 20040
36.ปัญหาหูเหมือนจะอื้อพี15 Oct 20041
37.พาหะไวรัสตับอักเสบเกวลิน ศรีจันทร์15 Oct 20040
38.ท้องอืดไพโรจน์/เชียงใหม่15 Oct 20043
39.การตรวจเลือดเพื่อเช็คว่าตั้งครรภ์หรือไม่วรรณพร15 Oct 20041
40.ก้อนขาว ๆ ในคอเกิดจากอะไร และเป็นอันตรายหรือไม่สุธาวัลย์15 Oct 20041
41.แท้งลูกนฤมล15 Oct 20041
42.อยากให้ลูกกินนมถั่วเหลืองทะเล15 Oct 20041
43.ถ้าแฟนเป็นไทรอยด์ ทำงานมากกว่าปกติ แล้วจูบกันหรือมีเพศสัมพันธ์จะติดไหมครับเอก14 Oct 20040
44.แท้งลูกนฤมล14 Oct 20042
45.แผลที่กระจกตา และกระจกตาถลอกกิต14 Oct 20042
46.มีวุ้นลอยไปลอยมา เหมือนกับคุณ สมนึกครับ ขอความกรุณาตอบด้วยนะครับอนันต์14 Oct 20041
47.ข้องใจค่ะpj14 Oct 20042
48.ปัญหาผมหยักโศก(อีกครั้ง)ทา13 Oct 20044
49.ประจำเดือนขาดตรวจแล้วไม่ท้อง (แต่อาการเหมือนคนท้อง)เหมียว13 Oct 20041
50.เนื้องอกมดลูกอรสา สายชู13 Oct 20041


Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  [368]  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414