Praram 9 Hospital :: คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้ 

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Question Questioner Date Reply
1.จะท้องมั้ยทรรศ04 Apr 20040
2.เนื้อเยื้อบุมดลูกงอกผิดที่2ผุสดี04 Apr 20041
3.นิ่วในถุงน้ำดีPU o03 Apr 20042
4.คลอดโดยวิธีการผ่าตัดNong02 Apr 20043
5.แพ้ยุงgig02 Apr 20043
6.นอนกรนโอ31 March 20042
7.กระดูกหลานหัก ช่วยด้วยค่ะเจ๋31 March 20042
8.worryfatty liver31 March 20041
9.เนื้อเยื้อบุมดลูกงอกผิดที่ผุสดี31 March 20041
10.ร้อนในมนบ31 March 20040
11.ขอคำปรึกษา เรืองความผิดปรกติของประจำเดือนmoninmind31 March 20045
12.สูงด้วยแพทย์vita30 March 20045
13.ค่ารักษาโรคตับบีyung30 March 20042
14.ลูกทานน้อยมา 2 อาทิตย์aeymitt30 March 20044
15.อาการปวดประจำเดือนกิ๊ฟ30 March 20042
16.อาการปวดประจำเดือนกิ๊ฟ30 March 20040
17.การทำเด็กหลอดแก้วเดือน29 March 20042
18.การตรวจสุขภาพระหว่างฝากครรภ์Nong29 March 20041
19.% การท้องจากการผสมเทียม น้อยกว่าใช้วิธีธรรมชาติหรือไม่คะนา29 March 20041
20.ต้องรอกี่เดือนหลังแท้ง จึงสามารถตั้งครรภ์ได้คะดาว29 March 20045
21.รักษามีบุตรยากอัยย์29 March 20043
22.ถามเรื่องไข่ตกค่ะมาลี29 March 20043
23.เด็กติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะภาณุพันธ์28 March 20041
24.เป็นโรคไตขั้นไหนต้องฟอกเลือด่ี่่่jum27 March 20041
25.อุจาระมีเลือดผสมออกมาด้วยjum27 March 20043
26.การวัดความดันโลหิตที่บ้านนก27 March 20042
27.เรื่องเหล่านี้หลอกลวงหรือเปล่าครับนัท27 March 20042
28.ด่างขาวจุ๋ม27 March 20042
29.คำแนะนำผู้ป่วยผ่าตัดถุงน้ำดีหวานเย็น26 March 20041
30.โรคพุ่มพวงfai26 March 200411
31.นรีเวชวิทยากับนรีเวชศาสตร์Nong26 March 20041
32.ทัยรอยด์op25 March 20040
33.ผ่าซีสที่เปลือกตาหนุ่ย25 March 20041
34.รู้สึกผะอืดผะอม และ ปัสสาวะสีเข้มมากเอ็กซ์25 March 20042
35.อัลตราซาวน์ 3 มิติmom25 March 20042
36.สงสัยเรื่องยาโรคหอบน้องนี24 March 20041
37.CephSmile Workshopวิศรุต24 March 20040
38.การมีเพศสัมพันธ์หลังฉีดเชื้อดาว24 March 20042
39.ปวดคอ ตกหมอนประจำต่าย24 March 20041
40.วัคซีนอีสุกอีใสเก๋23 March 20041
41.ตรวจมะเร็งปากมดลูกนก(แม่ลูก1)23 March 20041
42.กรณีเกิด precore mutant ขึ้นชาญ23 March 20044
43.เชิญฟัง ถามตอบ ปัญหากระเพาะและลำใส้ ทางวิทยุ 97.5 วันพุธ และ พฤหัสนี้ครับน.พ. ระพีพันธุ์ กัลยาวินัย23 March 20040
44.ยา saffix ชื่อคล้ายๆ แบบนี้ครับชาย23 March 20041
45.แท้งโดยไม่ทราบสาเหตุมิน23 March 20045
46.ฉีดยาไวรัสบีโอ23 March 20042
47.ผ่าตัดเอาลูกอัณฑะออกนาย สุจิต22 March 20041
48.ผลตรวจเลือดนที22 March 20041
49.HIV ANTIGEN TESTนที22 March 20040
50.ปกติแล้วจะสูงได้ถึงอายุเท่าไหร่มิ้น22 March 20041


Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  [388]  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413