ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ความแตกต่างหรือเหมือนของเนื้อร้ายชื่อ CHONDROID CHORDOMA VS CHONDROSARCOMA
Question of กอล์ฟ

Center Name :
Detail : เรียนคุณหมอที่เคารพ คุณพ่อของผมมีเนื้องอกที่บริเวณโพรงไซนัด ตัวเนื้อกดประสาทตาด้านขวาจนมองไม่เห็นส่วนด้านบนติดกับฐานกระดูกที่ติดกับสมอง เริ่มเป็นเมื่อ12 เดือนมกราคม 06หลังจากนั้น คุณหมอได้ตัดบางส่วนออกมาวิเคราะห็ ผลคร่าวๆ ออกมา แจ้งว่าอาจเป็นเนื้อร้าย CHONDROID CHORDOMA VERSUS CHONDROSARCOMA ,อยากทราบว่าทั้ง สองชนิดนี้คือตัวเดียวกันหรือต่างกันอย่างไรครับ แนะนำการรักษาด้วยครับเพราะปรึกษาเพทย์บางท่านแนะนำการฉายแสง แต่บางท่านว่าตัวนี้ไม่ตอบสนองการฉายแสง และช่วยแนะนำคุณหมอและโรงพยาบาลที่รักษาด้วยนะครับ ผมกังวลมาก ขอบคุณครับ
Answer from Administrator

นายแพทย์ณรงค์ เชาวนะปัญจะ 1. เนื้องอกทั้ง 2 ชนิด มีลักษณะเซลล์ที่ใกล้เคียงกัน อาจต้องตรวจเพิ่มเติม โดยพยาธิแพทย์ครับ 2. แนวทางการรักษาขึ้นกับ 2.1 ปัจจัยของเนื้องอก กล่าวคือ ชนิดของเซลล์ ขนาดของก้อน ตำแหน่งของก้อนว่าชิดกับอวัยวะสำคัญหรือไม่ เพื่อพิจารณาการผ่าตัด ว่าจะทำได้มากน้อยเพียงใด 2.2 ปัจจัยของผู้ป่วยกล่าวคือ ถ้าไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพแข็งแรง ก็สามารถจะพิจารณา การรักษา เช่น ผ่าตัด ครับ 3. เนื่องจากไม่มีระบุว่า ขณะนี้รักษาที่รพ.ใด นะครับ ผมอยากแนะนำให้ พูดคุยกับคุณหมอที่ตรวจรักษา อยู่ ณ ขณะนี้ ก่อนครับ เพราะคุณหมอมีข้อมูลของท่านมากที่สุดครับ 16/02/49 (13.00)
Answer from กอล์ฟ

สอบถามเพิ่มเติม คุณหมอ เกี่ยวกับเนื้องอกCHONROSARCOMA ที่บริเวณไซนัส ที่ไปทับเส้นประสาทตาขวาของคุณพ่อจนมองไม่เห็น ตอนนี้รักษาอยู่ที่รพ กรุงเทพฯ โดยทีมแพทย์รังสี เพราะเนื่องจากแพทย์มองว่าเสี่ยงที่จะเข้าไปผ่าตัดเพราะเป็นจุดรวมเส้นประสาทต่างๆ และ ตา อยากถามว่าการฉายรังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วไหมครับและจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมเพราะเกรงเรื่องกระทบเนื้อเยื่อและเส้นประสาทโดยรอบ และ ถ้ากรณีไม่หายอาการจะรุนแรงแค่ไหนต่อไปครับจะกระจายหรือไม่ เพราะผลวิเคราะห์แจ้งว่าเป็นแบบLOW GRADE รบกวนแนะนำมีหมอที่เชี่ยวชาญหรือมีประสพการ์ณกับการรักษาเนื้อร้ายชนิดนี้โดยตรงไหมครับผมจะได้ปรึกษาเพิ่มเติมเพราะเห็นว่าเจอชนิดนี้น้อยมาก ขอบคุณครับ