ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : อายุครรภ์เท่าไรแล้วคะ
Question of แม่มือใหม่

Center Name :
Detail : ข้อ 1. ประจำเดือนครั้งสุดท้ายวันแรกคือ 22 กย.2548 กำหนดคลอด 29 มิ.ย.49 ณ ปัจจุบันนี้(6 ก.พ.49) อายุครรภ์กี่สัปดาห์แล้วคะ หมอนับอายุครรภ์ได้ 21สัปดาห์ แต่เหมือนกับทารกอายุ 18.40 สัปดาห์ และวัดความยาวถึงก้น 13.60 ซม. หมอบอกว่าเจริญเติบโตช้าไป 2 สัปดาห์ รบกวนคุณหมอตอบหน่อยนะคะ เพราะกังวลกลัวลูกไม่โตตามเกณฑ์ ข้อ 2. ถ้าซาวด์ 4 มิติ .. จะได้แผ่นซีดีแถมด้วยหรือเปล่าคะ
Answer from พ.ญ.ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

1. 21 สัปดาห์ 1 วัน ณ ที่หมอตอบคำถามนี้วันที่ 17 กพ. 49วัน 2. อายุครรภ์ 21 สัปดาห์ วัดได้ 18สัปดาห์ น่าจะเกิดจากประจำเดือนหรือการตกไข่คลาดเคลื่อนมากกว่า ทำให้นับอายุครรภ์โดยประจำเดือนผิด (คืออายุครรภ์เด็กจริงๆแล้วเป็น 18 สัปดาห์) การเจริญเติบโตช้าไม่เกิดในช่วงนี้ค่ะ 3. ได้แผ่น DVD ค่ะ กับรูปสีอีก 6 รูปขึ้นไป