ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ใส่เครื่องมือ
Question of เกษราภรณ์ ทาภักดี

Center Name :
Detail : ใส่ที่เครื่องมือคงสภาพฟันนานแค่ไหนค่ะถึงจะเอาออกได้
Answer from ท.ญ.ภูริสา ชลศึกษ์

ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของการสบฟันก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ แต่ปกติแล้วต้องใส่อย่างน้อย 6 เดือน และค่อยๆ ลดจำนวนชั่วโมงการใส่ลงค่ะ