ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : หมึนหัว
Question of กลุ้มใจ

Center Name :
Detail : เรียน คุณหมอ ดิฉันมีอาการหมึนหัว บางครั้งเหมือนกับตัวเบา ๆ เหมือนจะล้ม ไม่มีไข้ นอนหลับสนิทไม่มีปัญหาเรื่องการนอน ดิฉันกลุ้มใจมากเลย ขอรบกวนคุณหมอช่วยตอบด้วย