ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ตกขาวมีกลิ่น
Question of นัท

Center Name :
Detail :

ประจำเดือนไม่มาเข้าเดือนที่ 2  แต่ไม่ได้ตั้งครรภ์  มีอาการตกขาวมีกลิ่นคาว  บางครั้งเหม็นมาก เกิดจากอะไรค่ะ

Answer from นายแพทย์พนิตย์ จิวะนันทประวัติ

     สาเหตุที่ทำให้รอบเดือนขาด  ที่พบได้เป็นอันดับหนึ่งคือ  การตั้งครรภ์ แต่ของคุณนัท บอกว่าไม่ตั้งครรภ์ ก็ต้องหาสาเหตุอื่น ๆ ครับ

     ตกขาวมีกลิ่นคาว ถือเป็นเรื่องปกติได้  แต่ตกขาวมีกลิ่นเหม็นมาก มีความผิดปกติแน่นอน  ส่วนมากเกิดจากการอักเสบติดเชื้อครับ