ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : เรื่องของเล็บลูกค่ะ
Question of แม่หน่อง

Center Name :
Detail :

ลูกชายวัย 2.6 ปี  ลักษณะเล็บจะบางและจะลอกเป็นเกร็ด ๆ สีขาว ๆ มองดูเหมือนผิวเล็บแห้งนะค่ะ  ไม่ทราบว่าเป็นอะไรขาดสารอาหารใดหรือเปล่า และมีวิธีแก้ไขอย่างไร ไม่เจ็บปวดค่ะ สุขภาพแข็งแรง

Answer from แพทย์หญิงอัณญพัสส์ วิศวเวช

ตอบคุณแม่หน่อง

              สาเหตุมีได้หลายประการ เช่น การติดเชื้อรา การขาดสารอาหารเช่นธาตุเหล็ก เป็นต้น

การตรวจร่างกาย อาจช่วยวินิจฉัยถึงสาเหตุได้ค่ะ