ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : อาการปัสสาวะข้ดเป็นอย่างไง
Question of นางสาว กานดา

Center Name :
Detail :

อาการปัสสาวะขัดในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นอย่างไรค่ะ

Answer from นายแพทย์สุธี อุ้มปรีชา

     อาการปัสสาวะขัดในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เวลาปัสสาวะจะมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรขวางท่อปัสสาวะ  อาจมีอาการแสบ  ในผู้ชายอาจมีน้ำเหลืองหรือหนองไหลอกมาทางท่อปัสสาวะ  ผู้หญิงอาจมีตกขาวร่วมด้วย  แต่อาการทั้งหมดนี้ก็เหมือนกับการอักเสบทางเดินปัสสาวะที่ไม่ได้เกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับ  ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา