ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ผื่นภูมิแพ้
Question of น.ส.เสาวลักษณ์ รัตนศิริกุลชัย

Center Name :
Detail :

มีอาการเป็นผื่นแดงขึ้นที่แขนและข้อพับ เวลาอาการเปลี่ยนแปลงมักจะเป็นเวลามีอาการคัดจมูก คันตาร่วมด้วย จึงคิดว่าเป็นผื่นภูมิแพ้ เพราะที่บ้านเป็นโรคภูมิแพ้กันเป็นส่วนใหญ่ แต่อยากทราบว่าควรรับการรักษาอย่างไร เพราะเป็นมานานหลายปี และเวลาที่มีอาการจะคันบริเวณที่เป็นผื่นมากๆ ค่ะ ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วย

Answer from แพทย์หญิงวิลาวัณย์ เวทไว

 อาการของคุณน่าจะเป็นโรคภูมแพ้อากาศหรือมีไซนัสอักเสบร่วมด้วย ถ้าอาการเป็นมานานและเป็นมาก ควรจะมาตรวจดูว่าแพ้อะไร โดยใช้วิธีทดสอบภูมิแพ้ ( Skin test )ซึ่งรู้ผลใน 15 นาที ( ก่อนมาทำ test ควรงดยาแก้แพ้ชนิดกินมา 5 วัน )เมื่อรู้ว่าแพ้อะไรจะได้หลีกเลี่ยง และสามารถเลือกฉีดยารักษาภูมิแพ้ในกรณีที่ไม่สามารถเลี่ยงสิ่งที่แพ้ได้