ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ปัญหาจาก เชื้อที่มีรูปร่างไม่ปกติ
Question of อยากมีบุตร

Center Name :
Detail :

เรียนถามคุณหมอ หากเชื้อมีรูปร่างไม่ปกติ แต่มีปริมาณและการเคลื่อนไหวปกติ จะเป็นปัญหาในการปฏิสนธิ หรือการเจริญเติบโตของตัวอ่อน หรือไม่ครับ  ถ้ามีจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เชื้อมีรูปร่างปกติได้  ขอบคุณครับ

 

 

Answer from

สวัสดีครับ

รูปร่างของเชื้ออสุจิมีความสำคัญมากต่อการปฏิสนธิ ส่วนการเจริญเติบโตของตัวอ่อนก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นขึ้นอยู่ว่ารุนแรงแค่ไหน ถ้ารูปร่างผิดปกติอย่างมากก็ไม่สามารถเกิดการปฏิสนธิได้เลยครับ ส่วนใหญ่แล้วการแก้ไขขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลัก ที่พบได้บ่อยก็เป็นเส้นเลือดขอดบริเวณถุงอัณฑะ แต่ส่วนมากมักจะไม่พบสาเหตุ ดังนั้นการรักษาเบื้องต้น ก็แนะนำให้ออกกำล้งกาย งดการสูบบุหรี่และดื่มเหล้า นอนพักผ่อนให้พอ หล้งจากนั้น 3 เดือนให้ตรวจอสุจิซ้ำดูว่ากลับมาเป็นปกติหรือไม่ครับเพราะระยะเวลาดังกล่าวป็นเวลาทีสร้างอสุจิชุดใหม่ครับ

 

ขอบคุณครับ

นพ. กฤตยะ กฤตย์ประชา