ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ตกขาว
Question of Angel

Center Name :
Detail :

ภรรยาผมมีตกขาวปนเลือดหลังจากหมดประจําเดือนประมาณ 7 วันครับ ก่อนหน้าที่จะมีไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันมีแค่การช่วยตัวเองเท่านั้นครับ

ไม่ทราบว่าจะเป็นอันตรายมากไหมครับ

Answer from นายแพทย์สมาน ภิรมย์สวัสดิ์

ตอบไม่ได้หรอกครับ แนะนำว่าถ้ายังเป็นอยู่ ควรรีบไปตรวจภายในกับสูติแพทย์ และควร Check มะเร็งปากมดลูกทุกปี