ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : อยากสอบถาม
Question of สุนวพงศ์

Center Name :
Detail :

เรียนคุณหมอนะครับ ถามอย่างคนไม่รู้นะครับ การผ่าตักใส่รากฝันเทียมทั้งปาก

เป็นไปได้ไหมครับ หมายถึงใส่ฟันปลอมแบบถอดไม่ได้ทั้งปากอะครับ

คือว่าผนเนี่ยตอนนี้อายุ 23 ปี แต่ฟันแซมเยอะจนบางครั้ง

พูดจาลำบาก แต่ต้องการวิธีรักษาแบบเร็ว ครับ

จึงอย่าถามคุณหมอว่ามีวิธีไหนแนะนำไหมครับ

แล้วต้องใช้งบประมาณประมาณเท่าไร

Answer from

สวัสดีค่ะคุณสุนวพงศ์
    คำถามเรื่องการใส่รากเทียมทั้งปาก  เป็นไปได้ไหม  คำตอบคือได้แน่นอนค่ะ  ในคนที่มีความจำเป็นปัจจุบันขบวนการใส่รากเทียม  สามารถทำการถอนและใส่ภายใน 72 ชม  จะเป็น
บางซี่หรือทั้งปากก็ขึ้นอยู่กับสภาพคุณภาพเป้ากระดูกที่รองรับฟัน
    ปัญหาเรื่องฟันแซมพูดไม่สะดวกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือจัดฟัน  ใช้เวลาก็ประมาณ 2 ปีเท่านั้น  ขอคัดค้านถ้าคุณจะแก้ปัญหาด้วยการถอนฟันและใส่รากเทียม  ซึ่งการถอนฟัน
เป็นการทำลายเป้ากระดูกรองรับฟันไปโดยตรงผลต่อเนื่องความอูมของใบหน้าจะหดหายตามฟันที่หายไป  ฟันรากเทียมเป็นเพียงฟันที่ทดแทนฟันที่หายไปไม่ได้ดีเท่าฟันธรรมชาติเราได้ทุก
ประการหรอก
    ส่วนการพูด  มีความสัมพันธ์โดยตรงฟัน  ดังนั้นถ้าการเรียงตัวมีปัญหาจะทำให้พูดจาลำบาก
    วิธีการรักษา  คือการจัดฟัน
    งบประมาณการจัดฟัน ประมาณ 55,000  บาท
    งบประมาณการรากฟันเทียม ประมาณ 61,000  บาท  (แต่ไม่แนะนำในกรณีคุณนะคะ)
    อยากให้มีโอกาสได้มาตรวจดูกันนะคะ  จะได้วางแผนการรักษากันค่ะ

ทพญ.วิมล  เอื้อวิไลจิต
หัวหน้าแผนกทันตกรรม