ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : มีมูกใสออกมาทางทวารหนัก
Question of Kk

Center Name : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
Detail : สวัสดีครับผมอายุ20ปี ถ่ายเป็นปกติทุกวันถ่ายเหลวบ้างถ่ายก้อนบ้าง แต่เมื่อวันก่อนรู้สึกเหมือนจะผายลมออกมาแต่มีเมือกใสๆออกมาเเทน พอเมื่อเช้าก็ถ่ายได้ปกติแต่ก็ยังมีอาการมวลท้องเล็กๆน้อยๆ ผมจะเป็นอะไรไหมครับ
Answer from พญ.อุไรวรรณ อัศวเลิศศักดิ์

มาตรวจอุจาาระเบื้องต้นก่อนค่ะ เพื่อดูว่าอุจจาระมีความผิดปกติหรือไม่ค่ะ