ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : แขนเล็กลง
Question of ปรีดี

Center Name : ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
Detail : อยากสอบถามหน่อยครับ..ตอนเด็กเคยตกตนไม้ข้อศอกหักแล้วใส่เฝือก พอถอดเฝือกออกมาแล้วแขนมีอาการผิดรูป คดโก่ง ปัจจุบันอายุ24 รู้สึกว่าแขนข้างที่หักมีอาการเล็กลงตั้งแต่หัวไหล่ลงไปถึงมือเลยครับ คือกลัวว่าต่อไปแขนจะเล็กลงจนลีบใช้งานไม่ได้หรือป่าวครับ แล้วจะมีทางรักษาใหมครับ
Answer from นพ.วีระ เสรีพันธ์วงศ์


ขนาดของแขนที่เล็กลง เนื่องจาก 2 สาเหตุใหญ่
1. การเจริญของกระดูกแขนถูกชลอ เนื่องจากแตกหักของกระดูกข้อศอกในส่วนที่ให้ความยาวของกระดูก ( ประมาณ 75 % )
2. ขนาดของกล้ามเนื้อ ซึ่งอยู่กับการใช้งานและออกกำลังกายในกรณีที่แขนผิดรูป การใช้งานของแขนยังคงไม่ปกติ
( ใช้น้อยหรือไม่ใช้เลย ) ดังนั้นการพัฒนของกล้ามเนื้อคงไม่ดีเท่าที่ควร
แนวทางการแก้ไข ควรให้แพทย์ตรวจดูก่อนครับ