ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : การตัดไต
Question of รัตนา

Center Name : ศูนย์ศัลยกรรม
Detail : พบแพทย์โรงพยาบาล หมอบอกว่ามีนิ่วในไตและเป็นมานาน ไตมีลักษณะบวม แนะนำให้ตัดไตทิ้งเลย คนไข้ไม่มีอาการอะไร อยากทราบ ความจำเป็นในการตัดไต ทิ้ง ไม่ตัดได้ไหม อันตรายขนาดไหน เร่งด่วนแค่ไหนในการต้องตัดไติทิ้ง
Answer from นพ.สุธี อุ้มปรีชา

คงต้องตรวจดูก่อนว่าไตทำงานมากน้อยเพียงใด ถ้าไตเสียมากก็ควรตัดไตออกเลย เพราะทิ้งไว้
อาจอักเสบตามมา