ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ผ่าตัดอัณฑะ
Question of เพ้นเล็บ

Center Name : ศูนย์ศัลยกรรม
Detail : มีความสนใจในเรื่องของการผ่าตัดอัณฑะ
- ถ้าต้องการผ่าตัดต้องทำยังไงบ้างค่ะ มีเอกสารอะไรบ้าง
- ตอนนี้ราคาในหารผ่าตัดอยู่ประมานที่เท่าไหร่ค่ะ
- คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับที่ต้องการผ่าตัด

ขอบคุณค่ะ
Answer from เจียรไน คชรินกร รองหัวหน้าแผนกอายุรกรรม-ศัลยกรรม

การผ่าตัดอัณฑะไม่ทราบว่าเป็นการผ่าตัดเพื่อแปลงเพศหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นการแปลงเพศ
ทางโรงพยาบาลยังไม่มีค่ะ