ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : เสริมจมูก
Question of พลอย

Center Name : ศูนย์ศัลยกรรม
Detail : อยากจะทราบว่าถ้าเป็นปากแหว่งเพดานโหว่งแล้วอยากจะเสริมจมูกจะทำได้ไหมค่ะ และถ้าทำได้ ราคาเท่าไหร่ค่ะ
Answer from นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนศักดิ์

ทำได้ครับ แต่ต้องมีรูปเพื่อใช้ประเมินว่าจะใช้วิธีใดครับ และตรวจร่างกาย
ราคาก็ขึ้นกับวิธีการผ่าตัด จึงไม่สามารถตอบได้ขณะนี้ครับ