ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : มีปัญหาขากรรไกร
Question of Moo

Center Name : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Detail : สวัสดีค่ะ คือดิฉันมีปัญหาขากรรไกรอยู่แล้วค่ะ แต่ตอนนี้ปวดฟันคุดมาก ถ้าจะไปผ่าจะมีผลกระทบอะไรกับขากรรไกรไหมคะ เพราะขากรรไกรมีปัญหาอยู่แล้ว
Answer from ทีมแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ

สวัสดีคะ
ควรเข้าไปให้ทันตแพทย์ตรวจอย่างละเอียดก่อนนะคะว่าจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่ โดยทั่วไปการผ่าฟันคุตไม่น่าจะมีผลต่อขากรรไกร แต่ถ้าหากมีปัญหาที่ขากรรไกรโดยไม่สามารถอ้าปากได้นาน อาจทำให้การรักษาฟันคุตทำได้ยาก จึงต้องให้ทันตแพทย์เป็นได้ตรวจคุณก่อนคะ จึงจะสามารถวาวแผนการดูแลรักษาให้เหมาะสมสำหรับคุณได้คะ
ขอบคุณคะ