ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : มะเร็งรังไข่
Question of ณัฐวุฒิ

Center Name : ศูนย์สูตินรีเวช
Detail : สวัสดีครับคุณหมอ คือแม่ได้รับทำการรักษามะเร็งรังไข่ โดยการผ่าตัด แล้วให้คีโมมาตลอด สองปี แต่ก็ไม้เป็นผลจนมะเร็งไม่ตอบสนองกับยา โดยคุณหมอบอกว่าจะหยุดยาคีโมแล้วรักษาตามอาการแทน แต่พอหยุดยาแล้วแม่มีอาการตับโต รวมทั้งมีน้ำในช่องท้องร่วมด้วย ตรงนี้สามารถรักษาให้ไม่มีน้ำในช่องท้องได้ไหมครับ
Answer from ทีมแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ

สวัสดีคะคุณณัฐวุฒิ
คำถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคมะเร็งรังไข่ของคุณแม่ของคุณ ทางทีมที่ดูแลเรื่องตอบคำถาม ได้ส่งคำถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้เรียบร้อยแล้วนะคะ หากได้รับคำตอบจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะรีบดำเนินการตอบคำถามของคุณกลับไปทันทีคะ
ขอบคุณคะ
Answer from แพทย์สูตินรีเวช

สวัสดีคะคุณณัฐวุฒิ
ภาวะมีน้ำในช่องท้อง ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งรังไข่ส่วนใหญ่ เกิดจากการที่เซลล์มะเร็งผลิตน้ำออกมาในช่องท้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากต้องการรักษาภาวะน้ำในท้องให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องรักษามะเร็งรังไข่เพื่อลดก้อนและเซลล์มะเร็งให้น้อยลง ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาเซลล์มะเร็งให้หมดไปได้ จึงไม่สามารถที่จะรักษาให้น้ำในช่องท้องลดลงหรือหายไปได้ถาวร แต่ถ้ามีอาการแน่นท้องจากน้ำในช่องท้องที่มีปริมาณมาก จะสามารถเจาะดูดน้ำเพื่อเอาน้ำออกเป็นครั้งๆไป เพื่อให้ผู้ป่วยคลายอาการปวดแน่นลงค่ะ