ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : อยากปรึกษาเรื่องนิ้วเท้าสั้นแก้ไขยังไงดี
Question of น้อง

Center Name : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Detail : นิ้วนางข้างขวาสั้นข้างเดียวเท่านิ้วก้อย แต่ข้างซ้ายยาวปกติ แต่นิ้วกาง
Answer from ทีมแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ

สวัสดีคะคุณน้อง
คำถามนี้ทางทีมแพทย์ผู้ตอบคำถาม ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกียวข้อง นำไปประสานคำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่นะคะ หากได้รับคำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะรีบดำเนินการตอบคุณโดยเร็วคะ
ขอบคุณคะ
Answer from นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ

เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดส่วนใหญ่จากการเจริญเติบโตของนิ้วเท้าไม่เท่ากัน
แนวทางการรักษา หากไม่มีอาการเจ็บปวดก็ไม่จำเป็นต้องรักษาแต่หากมีความปวด
ซึ่งส่วนที่จะปวดที่นิ้วเท้าที่ยาวกว่า อาจจะใช้การปรับรองเท้าให้การกระจายน้ำหนักให้
ใกล้เคียงกันทุกนิ้ว หากยังปวดอยู่มาก พิจารณาผ่าตัด ยืดนิ้วเท้าที่สั้นกว่าได้