ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : มีเสมหะในคอตลอดและอยากอาเจียน
Question of Supamas

Center Name : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Detail : รู้สึกมีเสมหะอยู่ในคอตลอดเวลา พยายามบ้วนให้มันออกก็ไม่ออก และจะรู้สึกอยากอาเจียน โดยเฉพาะช่วงหลังรับประทานอาหารอิ่มๆ หรือตอนวิ่ง ตอนที่เหนื่อย จะอยากอาเจียนออกมามากๆ จนทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ พูดก็ไม่ได้ เป็นมาสองเดือนแล้วหลังจากเป็นหวัด และเคยมีอาการกรดไหลย้อนค่ะ
Answer from ทีมแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

สวัสดีครับ

- แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด จะได้ให้การรักษาที่ตรงโรคครับ