ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
Question of Sunny

Center Name : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Detail : อยากปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพราะเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอยู่บ่อยครั้ง ต้องการจะตรวจในรายละเอียด ต้องพบแพทย์ทางสูตินารี หรือ ทางทางเดินปัสสาวะ ถ้าเป็นทางเดินปัสสาวะ จะเป็นแพทย์สาขาใด
Answer from ทีมแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

สวัสดีครับ

คุณต้องไปพบแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะครับ
สามารถโทรเข้ามานัดหมายได้ที่ Call Center 1270