ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : นิ้วเท้าขาดนิ้วชี้กะดูกขาด
Question of บรรเทิงนาทศรี

Center Name : ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
Detail : ผมไปผ่าตัดนิ้วมากระดูกผมขาดเอ็นขาด ต่อนิ้วเสด จะมีเหล็กดามยุในนิ้วที่โผ่ออกมาจนิดนึงคล้ายลวด 2เส้น ผ่าตัดแต่วันที่15 ส.ค - วันนี้วันที่5ก.ย ผมเดินไปเตะกับปะตูห้อง เหล็กดามที่โผ่ออกมา ขยับเข้าไปยุปายนิ้ว ผมรู้สึกปวดนิ้ว จะเปนอะไรไหมครับ
Answer from ศูนย์กระดูกและข้อ

สวัสดีครับ


ถ้าเหล็กเข้าไปในนิ้ว อาจทำให้สิ่งสกปรกจากปลายลวดเข้าไปในแผลได้ครับ
อาจเกิดการติดเชื้อได้ควรมาตรวจครับ