ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ทำiuiมาครั้งที่2
Question of สุ

Center Name : ศูนย์สูตินรีเวช
Detail : อายุ 41 ทำiui มาครั้งที่2 ค่ะ ทำมา11 วัน ก่อนหน้านั้นจะคัดเต้านม แต่ไม่มาก แต่พอมาถึงวันที่11 คัดเต้านมหายไป ยังมีโอกาสท้องไหมค่ะ แล้วเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ ครั้งแรกที่ทำiui มีคัดเต้านม ค่าhcg ขึ้น แต่จะน้อยได้14 แล้วตรวจอีก2วัน ขึ้นมา23 แล้วตรวจอีก2วัน ค่าลดลง แล้วหลังจากนั้นก็มีประจำเดือน
Answer from น.พ.กฤตยะ กฤตย์ประชา

สวัสดีครับ

1. ปัจจัยสำคัญที่สุด คืออายุฝ่ายหญิงครับ
2.แนะนำรักษาด้วยวิธี IVF เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จสูงสุด

สามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายได้ที่
Call Center 1270.