ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : สอบถามเกี่ยวกับอาการคะ
Question of Tar

Center Name : สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
Detail : มีอาการแน่นหน้าอกตรงบริเวณใต้ลิ้นปี่ค่ะ บางครั้งมีอาการหายใจไม่สะดวกหัวใจเต้นเร็ว ลามไปถึงการปวดบริเวณช่วงหัวไหล่และส่วนอื่นๆด้านซ้ายค่ะ บางครั้งมีอาการเรอหลังจากทานข้าวหรือทานยาค่ะ อยากทราบว่าอาการที่กล่าวมานี้ เป็นกะเพาะอักเสบ หรือ เป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจคะ?
Answer from นพ.สุทัศน์ คันติโต

สวัสดีครับ

จากอาการยังเป็นได้หลายอย่าง แต่ดูคล้ายโรคทางเดินอาหารหรือกรดไหลย้อนได้มากกว่าโรคหัวใจ ทั้งนี้การประเมินตัวโรคต้องอาศัยข้อมูลมากกว่านี้ อายุ เพศ กิจกรรมที่ทำให้เกิดอาการ และอื่นๆอีกหลายอย่างรวมถึงการตรวจร่างกายร่วมด้วย ดังนั้นจึงแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้แม่นยำดีกว่าครับ

หมอสุทัศน์
อายุรแพทย์โรคหัวใจ