ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : สามารถขอ Paraffin Block / Slide ชิ้นเนื้อจากรพ.ได้ไหมครับ
Question of NP

Center Name : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Detail : เคยมาผ่าชิ้นเนื้อต่อมน้ำเหลืองกับทางรพ.พระราม9 ครับ ผมสามารถขอParaffin Block / Slide ชิ้นเนื้อที่เคยผ่าจากรพ. เพื่อสามารถเข้ารับการรักษาแบบต่อเนื่องที่รพ.อื่นได้ไหมครับ และมีขั้นตอน ค่าใช้จ่ายในการขออย่างไรครับ
Answer from เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสุขภาพ

สวัสดีค่ะ

รบกวนขอชื่อ -นามสกุล และเบอร์มือถือติดต่อกลับนะคะ