ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : รบกวนหน่อยครับ ผมจับเจอก้อนที่คอไม่ใหญ่มากอยู่ใต้คางเหนือลูกกระเดือกไม่รู้สึกเจ็บหรือปวดแต่ถ้าเอามือไปแตะหรือกดจะรู้สึกเจ็บนิดๆ กลืนนํ้าลายไม่รู้สึกเจ็บอะไรสามารถเป็นโรคอะไรได้บ้างครับร้ายแรงหรือไม่
Question of Heng

Center Name : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Detail : รบกวนหน่อยครับ ผมจับเจอก้อนที่คอไม่ใหญ่มากอยู่ใต้คางเหนือลูกกระเดือกไม่รู้สึกเจ็บหรือปวดแต่ถ้าเอามือไปแตะหรือกดจะรู้สึกเจ็บนิดๆ กลืนนํ้าลายไม่รู้สึกเจ็บอะไรสามารถเป็นโรคอะไรได้บ้างครับร้ายแรงหรือไม่
Answer from ทีมแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ

สวัสดีครับ

- แนะนำให้คุณไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย อย่าปล่อยไว้เลยครับ