ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : หัวด้านหลังโน
Question of ณัฐนิชา

Center Name : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Detail : คือศีรษะด้านหลังบริเวณจากต้นคนขึ้นมามันโนค่ะ ทั้งด้านซ้ายและขวาค่ะ ตอนแรกไม่รู้สึกอะไรเลย บังเอิญไปจับเส้นผมแล้วโดนบริเวณนั่นพอดีมันเหมือนคนไปโดนตีหรือไปโดนอะไรฟาดมา แต่ดิฉันไม่ได้โดนอะไรเลย พอจับแล้วรู้สึกปวดๆทั้งซ้ายอละขวาค่ะ
Answer from ทีมแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

สวัสดีครับ

ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไร ผมต้องขอตรวจร่างกายดูก่อนครับ