ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ความดัน 149/67/66
Question of กร

Center Name : สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
Detail : ไม่มีอารเวียนหัวหรืออย่างอื่นเบาหวานไม่มี ความดันสูงหรือเปล่าครับ

Answer from Administrator

สวัสดีค่ะคุณกร

จากตัวเลขที่ให้มา ความดันตัวบน 149 ตัวล่าง 67 และชีพจร 66
ความดันโลหิตตัวบนสูงเกิน 140 มิลลิเมตรปรอท จากตัวเลขเองเลยสูงเกินไปค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามความดันโลหิตของเราขึ้นลงได้ตามสถานการณ์ ดังนั้น แนะนำว่าให้วัดความดันโลหิตเองที่บ้าน เช้า และเย็น พยายามนอนพักผ่อนให้พอ ลดความเครียด ควบคุมปริมาณโซเดียมที่รับประทาน

การวัดความดันที่ถูกต้อง ต้องนั่งพักอยู่กับที่ ตัวตรง ไม่พูดคุยระหว่างที่ทำการวัดนะคะ
ถ้าในช่วงสองสามสัปดาห์ ยังคงเห็นว่าความดันโลหิตยังคงสูงว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท แนะนำว่าปรึกษาแพทย์ค่ะ
ส่วนเรื่องของไม่มีอาการเวียนศีรษะ โดยทั่วไปผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่ค่อยมีอาการ และถ้าสูงช้าๆ นานๆ ความดัน 180 อาจไม่มีอาการเลยก็ยังได้ค่ะเพราะฉะนั้นรอให้มีอาการไม่ได้นะคะ

สถาบันหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 20.00น. ค่ะ