ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ผมมีอาการท่อนำอสุจิตันผ่าตัดแก้ไขได้ไหมครับ
Question of Eak LP

Center Name : ศูนย์ศัลยกรรม
Detail : ผมไปตรวจพบว่าท่อนำอสุจิตันไม่สามารถนำอสุจิออกมาได้ สามารถผ่าตัดแก้ไข้ได้ไหมครับ อยากมีลูกตามวิธีธรรมชาติมาก ราคาผ่าตัดเท่าไหร่ครับ
Answer from Administrator

เรียน คุณ Eak LP ค่ะ

การแก้ไข เป็นการผ่าตัดเพื่อตัดต่อท่อนำอสุจิ เทคนิคเดียวกันกับการต่อหมันชายค่ะ ทำโดยใช้กล้องกำลังขยายสูง โอกาสสำเร็จขึ้นกับความยาวของช่วงที่ตันอยู่เดิมและสภาพของท่อโดยรวม
แนะนำเข้ามาปรึกษาก่อนนะคะ กับทางคลินิกศัยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น 2 สามารถทำนัดได้ที่หมายเลข 1270 ติดต่อเพื่อทำนัดตรวจกับ นพ. สุธี อุ้มปรีชา นะคะ
ถ้าไม่ได้ผล การเจาะถุงอัณฑะเพื่อนำอสุจิออกมาฉีดเข้ามดลูก ตามเทคนิคการดูแลผู้มีบุตรยาก ก็สามารถเป็นอีกวิธีที่แก้ปัญหาได้ดีมากค่ะ ทางเรามีศูนย์รับปรึกษาผู้มีบุตรยากอยู่ที่ชั้น 5 ในแผนกสูติ - นรีเวช ค่ะ
Answer from Administrator

เรียน คุณ Eak LP ค่ะ

การแก้ไข เป็นการผ่าตัดเพื่อตัดต่อท่อนำอสุจิ เทคนิคเดียวกันกับการต่อหมันชายค่ะ ทำโดยใช้กล้องกำลังขยายสูง โอกาสสำเร็จขึ้นกับความยาวของช่วงที่ตันอยู่เดิมและสภาพของท่อโดยรวม
แนะนำเข้ามาปรึกษาก่อนนะคะ กับทางคลินิกศัยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น 2 สามารถทำนัดได้ที่หมายเลข 1270 ติดต่อเพื่อทำนัดตรวจกับ นพ. สุธี อุ้มปรีชา นะคะ
ถ้าไม่ได้ผล การเจาะถุงอัณฑะเพื่อนำอสุจิออกมาฉีดเข้ามดลูก ตามเทคนิคการดูแลผู้มีบุตรยาก ก็สามารถเป็นอีกวิธีที่แก้ปัญหาได้ดีมากค่ะ ทางเรามีศูนย์รับปรึกษาผู้มีบุตรยากอยู่ที่ชั้น 5 ในแผนกสูติ - นรีเวช ค่ะ