ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : เปลี่ยนไตได้ 2 ปี ลืมทานยากดภูมิ
Question of อนัญญา

Center Name : สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต
Detail : เปลี่ยนไตได้ 2 ปีแล้วคะ ค่าระดับยา ผลเลือด ค่าการทำงานของไตคงที่ตลอด แต่วันนี้ดันลืมกินยากดภูมิเช้าเวลา 07:00 ซึ่งมีตัว myfortic 360,180 mg อย่างละเม็ด (ตัวนี้กินเช้าเย็น) และ advagraf 3.5 mg(ตัวนี้กินเช้าอย่าเดียว) แต่ไม่ลืมกินยาmyforticเย็น 19:00 นึกได้ว่าลืมกินยาเช้าตอน 00:15 ต้องกินอย่างยังไงบ้างคะ แล้วจะเป็นอะไรไหมคะ
Answer from Administrator

เรียนคุณอนัญญาค่ะ

รับประทานยาทันทีเมื่อคิดออกโดยไม่ต้องปรับเพิ่มเป็นสองเท่า และรับประทานต่อตามตารางเวลาเดิมค่ะ อย่างไรก็ตามถ้าทางคุณอนัญญามีประวัติเดิมที่ทางโรงพยาบาลพระรามเก้า แนะนำการโทรศัพท์ติดต่อทาง 1270 และขอรับการปรึกษาจากทางสถาบันไตในช่วงเวลา 8.00 - 16.00น. หลังจากนี้ได้นะคะ